“Historia załogowych lotów kosmicznych” – mgr Roman Pleszyński.