Temat wykładu: “Najszersze rozumienie pojęcia kultury” – mgr Leszek Latosiński.