Temat wykładu: „Mniejszości narodowe i etniczne” – mgr Jarosław Jagodziński.