Temat wykładu: “Mniejszości narodowe i etniczne” – mgr Jarosław Jagodziński.