Temat wykładu: “Rola makro- i mikro-elementów w organizmie człowieka” – prof. WSG dr inż. Cezary Kościelak.

Zakończenie roku.