“Pszczółka Maja. Miodowe igrzyska”. Cena biletu: 10 zł. Przejazd opłaca GOK Osie.