Wystawa prac plastycznych dzieci biorących udział w zajęciach koła “Kredka”, prowadzonego przez Alicję Tkaczyk.