Wystawa prac plastycznych dzieci biorących udział w zajęciach koła „Kredka”, prowadzonego przez Alicję Tkaczyk.