Prowadzi Daniel Dronka (Warsztat Kreatywnego Rozwoju).