Integracyjne wyjazdy Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Osia

Grupa, której przewodniczy Felicja Han, wzbogacona o osoby z Klubu Seniora „Osiacy”...

Czytaj więcej