Uczniowie mieli za zadanie rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań (10 pytań przyrodniczo-geograficznych i 15 pytań dotyczących parków krajobrazowych województwa kujawsko – pomorskiego).
W ogólnej punktacji:

I miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej w Drzycimiu zdobywając łącznie 61 pkt.
II miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej w Warlubiu z ilością 51 pkt.
III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej w Lnianie zdobywając 41 pkt.
IV miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej w Laskowicach z ilością 33 pkt.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy najwyższej punktacji podczas rozgrywki wojewódzkiej, która odbędzie się 19 marca 2020 roku na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

 XIX Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
Cel konkursu: popularyzacja obszarów chronionych, jakimi są parki krajobrazowe, wiedzy z zakresu ochrony przyrody i ekologii, rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku do przyrody, rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach, zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z obszarów chronionych i ich otulin. Konkurs składa się z pięciu etapów: szkolnego, gminnego, parkowego, wojewódzkiego i finału ogólnopolskiego.

09 stycznia 2020 roku. Organizator, zdjęcia i tekst: Wdecki Park Krajobrazowy.