Kontakt

Gok Osie

Napisz do nas

Informacje

Adres: Gminny Ośrodek Kultury
ul.Rynek 2, 86-150 Osie

Telefon: 0-52 33-29-568, wewnętrzne: 21 (Biblioteka), 22 (Instruktorzy),         23 (Księgowa), 25 (Dyrektor)

e-mail: biuro@gokosie.pl

NIP: 559-000-44-95

GODZINY OTWARCIA

GOK

Poniedziałek – Piątek

8.00-19.00

 

Sobota

9.00-13.00

GODZINY OTWARCIA

Biblioteka

Poniedziałek
8.00-17.00

Wtorek
8.00-16.00

Środa
8.00-19.00

Czwartek
8.00-16.00

Piątek
8.00-16.00

Sobota
9.00-13.00

GODZINY OTWARCIA

WAKACJE

(od 24 czerwca, lipiec, sierpień, do 16 września)

Pn., wt., czw., pt.

8.00-15.00

Środa

8.00-17.00

Sobota

9.00-13.00

GODZINY OTWARCIA

FERIE ZIMOWE

Pn – Pt

8.00-15.00

Sobota

9.00-13.00

Dyrektor

Andrzej Kowalski

tel. 530 703 310

Główna Księgowa

Magdalena Iglińska

tel. 530 703 185

Inspektor Danych Osobowych

daneosobowe24h@wp.pl,

tel. 607 753 475

Bibliotekarz

Maria Siekierkowska

tel. 530 703 186

Instruktor

Karolina Powierża

tel. 530 703 338

Instruktor

Lucjan Meller

tel. 530 703 128

Pracownicy obsługi

Janina Działdowska

tel. 530 703 415

Marek Walkusz

tel. 530 703 316

 

Polityka prywatności

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, ul. Rynek 2, tel: 52 33 29 568 , faks: 52 302-42-75; e-mail: biuro@gokosie.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonania przez Gminny Ośrodek Kultury ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do:

– uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
  2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów prawa.
  3. Udział w organizowanych przez nas zajęciach i imprezach wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, publikację wizerunku na zdjęciach, filmach (na naszej stronie www, profilach na portalach społecznościowych: Facebook, You Tube, a także w ramach udostępniania lokalnych mediom: Czas Świecia, Nowe Świecie, Extra Świecie, Świecie24.pl).