Kontakt

Gok Osie

Napisz do nas

Informacje

Adres: Gminny Ośrodek Kultury
ul.Rynek 2, 86-150 Osie

Telefon: 0-52 33-29-568, wewnętrzne: 21 (Biblioteka), 22 (Instruktorzy),         23 (Księgowa), 25 (Dyrektor)

e-mail: biuro@gokosie.pl

NIP: 559-000-44-95

GODZINY OTWARCIA

GOK

Poniedziałek – Piątek

8.00-19.00

 

Sobota

9.00-13.00

GODZINY OTWARCIA

Biblioteka

Poniedziałek
8.00-17.00

Wtorek
8.00-16.00

Środa
8.00-16.00

Czwartek
8.00-16.00

Piątek
8.00-19.00

Sobota
9.00-13.00

GODZINY OTWARCIA

WAKACJE

(od 24 czerwca, lipiec, sierpień, do 16 września)

Pn., wt., czw., pt.

8.00-15.00

Środa

8.00-17.00

Sobota

9.00-13.00

GODZINY OTWARCIA

FERIE ZIMOWE

Pn – Pt

8.00-15.00

Sobota

9.00-13.00

Dyrektor

Andrzej Kowalski

tel. 530 703 310

dyrektor@gokosie.pl

Główna Księgowa

Magdalena Iglińska

tel. 530 703 185

ksiegowa@gokosie.pl

Inspektor Ochrony Danych

inspektorod.zs@wp.pl

Bibliotekarz

Anna Kaczerzewska

tel. 530 703 186

Instruktorzy

Karolina Powierża

tel. 530 703 338

biuro@gokosie.pl

Lucjan Meller

tel. 530 703 128

biuro@gokosie.pl

Pracownicy obsługi

Janina Działdowska

tel. 530 703 415

Marek Walkusz

tel. 530 703 316

 

Polityka prywatności

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, ul. Rynek 2, tel: 52 33 29 568 , faks: 52 302-42-75; e-mail: biuro@gokosie.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: e-mail: inspektorod.zs@wp.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonania przez Gminny Ośrodek Kultury ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do:

– uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
  2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów prawa.
  3. Udział w organizowanych przez nas zajęciach, konkursach i imprezach wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, publikację wizerunku na zdjęciach, filmach (na naszej stronie www, profilach na portalach społecznościowych: Facebook, You Tube, a także w ramach udostępniania lokalnych mediom: Czas Świecia, Nowe Świecie, Extra Świecie, Świecie24.pl).