Po prawie 150 latach pruskiej niewoli, z dniem 26 stycznia 1920 roku tereny naszej gminy wróciły do Polski.

Na pamiątkę tamtego wydarzenia, z okazji setnej rocznicy, odsłonięto, na skwerze przy Nadleśnictwie Osie, specjalną tablicę pamiątkową. Projekt tablicy wykonał Jacek Bocian a za wykonanie był odpowiedzialny Bartosz Grabski.

W uroczystości oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców i gości udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: Michał Grabski – Wójt Gminy Osie, Roman Waśkowski – Przewodniczący Rady Gminy Osie, Irena Kozłowska – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Osie, Andrzej Kowalski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Agnieszka Kłopotek, harcerze oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Osie oraz delegacja z Nadleśnictwa Osie.

Z wykładem przypominającym okoliczności ponownego wcielenia ziem naszej gminy, w granice Polski, wystąpił Marek Miesała.

Beata Recka ze Szkoły Podstawowej z Osia, podsumowała działania, które przygotowane zostały z okazji Stulecia Niepodległości.

Na scenie zaprezentowali się: Aleksandra Kośmider, Sebastian Modliszewski i Kamila Torbicka, którym akompaniował Andrzej Żółkoś.

Program obchodów 26 stycznia 2020 roku:

11:00 – Msza Święta w Kościele Parafialnym w Osiu.

ok. 12:00 – Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy na Rynku w Osiu.

ok. 12:20 – Kontynuacja uroczystości w Ośrodku Kultury w Osiu.