Zajęcia, których tematami są: ekologia, zdrowie, profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, asertywność będą kontynuowane od września.

Mirosława Felczykowska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz Mikołaj Oszwałdowski (Innowacje Artystyczne iAMOS) podsumowali dotychczasowe zajęcia, ich tematykę, efekty. Podziękowano dzieciom oraz rodzicom. Wręczono pamiątkowe upominki.

Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z gminy Osie“.

Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu.

Realizacja: Innowacje Artystyczne iAMOS.

Tematyka zajęć: proekologiczna, prozdrowotne, profilaktyka . Zajęcia trwają przez cały rok szkolny 2019-2020.