Inauguracja semestru w Uniwersytecie Trzeciego Wieku nastąpiła 22 września, o 17:00.

prof. WSG dr inż. Cezary Kościelak Zielona apteka – rośliny, które nam służą, cz.2

Kolejne wykłady będą się odbywać raz w miesiącu.

Następne spotkanie i wykład: wtorek, 6 października 2020 r., godz. 17:00

mgr Jarosław Jagodziński:”Festiwalowe opowieści“.