Zadania najwyżej punktowane wymagały orientacji w szacowaniu kwoty rozłożonej na raty, obliczaniu oszczędności “w skarbonce”, czy też wyobraźni przestrzennej.
Aby rozwiązać złożone, konkursowe zadania, uczniowie oprócz kompetencji musieli wykazać się również umiejętnością logicznego myślenia.
Ciężko wskazać najtrudniejsze zadanie, bo każde było przynajmniej raz poprawnie rozwiązane.” – podsumowuje Daniel Dronka (Warsztat Kreatywnego Rozwoju). – “Najzdolniejsi uczniowie uzyskali w konkursie wyniki rzędu 70%.
Nagrodzeni zostają uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce w swojej kategorii wiekowej (łącznie 4 uczniów).
Kategoria klas IV-VI:
I miejsce: Paweł Sękowski
II miejsce: Jakub Jędryczka
Kategoria klas VII-VIII:
I miejsce: Wiktor Szwankowski
II miejsce: Maciej Jaśniewski
Kolejna edycja konkursu planowana jest na wiosnę 2021 r.