Jeden etap dzienny, trasy 5-12 km, mapy topograficzne pełne, w wyższych kategoriach z przekształceniami.

Regulamin: https://www.bractwoczarnejwody.org.pl/wp-content/uploads/2021/08/Boruta-nad-Wda-2021-Regulamin-1.pdf

Zgłoszenia przez elektroniczny formularz dostępny pod adresem: https://docs.google.com/forms d/e/1FAIpQLScxEcR3ki_TGePSaa0W9UAhufCuwoA1NE -sbLIzKt7vYbMO4A/viewform?usp=sf_link lub mailem bczw@poczta.onet.pl, do czwartku 9 września 2021 włącznie. Ze względów organizacyjnych preferowane jak najwcześniejsze zgłoszenie.

Opłata startowa od osoby:
• Osoby dorosłe – 20 zł.
• Osoby niepełnoletnie – 10 zł.
• Osoby zgłoszone przez organizatorów PWKP – opłata obniżona o 5 zł.
• Zwolnieni z opłat – członkowie KInO Azymut Osie i mieszkańcy gminy Osie (opłatę wnosi Bractwo).
• Uwaga: Liczniejsze ekipy, złożone w szczególności z dzieci i młodzieży lub rodzinne, mogą liczyć na dodatkową obniżkę wpisowego.
• Wpisowe płatne na konto: Bractwo Czarnej Wody, Bank Spółdzielczy w Osiu 49 8169 0006 0010 5734 2000 0010. W tytule wpłaty należy umieścić wpis: Boruta nad Wdą i podać organizację zgłaszającą lub nazwiska uczestników indywidualnych. Wpłaty można też
dokonać w sekretariacie zawodów przed startem.

Organizatorem jest Bractwo Czarnej Wody.