Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe organizuje:

– Turniej Piłki Pl
ażowej o Puchar Wójta Gminy Osie w godzinach  10:00 – 18:00,

Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Osie w dwóch kategoriach wiekowych w godzinach 15:00 – 18:00:

–  do 12 lat

–  13 – 16 lat

–  pokazy pierwszej pomocy