Daniel, prowadzący spotkania, pomoże zrozumieć charakterystykę pracy nad opracowaniem historii rodziny, przybliży metody pozyskiwania informacji z sieci. Będzie również o poprawianiu starych zdjęć czy przygotowaniu własnej książki o historii rodziny.

Zapraszamy dzieci, młodzież, ale przede wszystkim dorosłych.

21, 28 września – Budowanie drzewa genealogicznego

5, 12 października – Odkrywanie przodków

19 października – Życiorysy przodków zmarłych po 1990

26 października – Przodkowie wyklęci – kombatanci, walczący, represjonowani, odznaczeni

2 listopada – IPN Bydgoszczy oraz Archiwa Państwowe i Diecezjalne

16, 23 listopada – Odkrywanie przodków z XIX w., zabór pruski

30 listopada, 7 grudnia – Odkrywanie przodków z XIX w., zabór rosyjski i austriacki

14 grudnia – Odkrywanie przodków z XIX w., inne kraje oraz wyznania niechrześcijańskie

4, 11 stycznia 2022 – Odnajdywanie żyjących krewnych

2 lutego 2022 – Zabezpieczanie starych zdjęć i dokumentów przed zniszczeniem

8 lutego 2022 – Genealogia genetyczna

15 lutego 2022 – Uporządkowanie informacji rodzinnych

22 lutego 2022 – Poprawianie komputerowe niewyraźnych zdjęć

1 marca do 26 kwietnia – Własna książka o historii rodziny: pierwsze kroki, korekty, druk

10 maja – Spotkanie podsumowujące

Wtorki, 18:00. Zajęcia są godzinne. Udział bezpłatny.