PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI CYFROWYCH jest jednym ze szkoleń w ramach projektów „Sieć na kulturę”.

☑️ Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Dzieci i młodzież od 10  – 18 lat (do ukończenia 18 r.ż.)

☑️Czego dowie się Twoje dziecko?
Podczas szkolenia zostaną omówione możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Pozna dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów. Zdobędzie umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego. Dowie się o przysługujących mu prawach autorskich i co to jest creative commons.

ℹ️ Chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę projektuhttps://www.siecnakulture.pl/

BEZPIECZNE ZACHOWANIA W SIECI” to propozycja bezpłatnego szkolenia w ramach projektów „Sieć na kulturę”.

☑️ Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Dzieci i młodzież od 10  – 18 lat (do ukończenia 18 r.ż.)

☑️ Czego dowie się Twoje dziecko?

Dowie się na jakie niebezpieczeństwa w sieci powinno zwrócić uwagę oraz gdzie szukać aktualnych informacji związanych z bezpieczeństwem w sieci. Pozna narzędzia do bezpiecznego przechowywania plików i danych, jak również sposoby zabezpieczenia ich, gdy zaatakuje cyberwirus, a także dobre praktyki w bezpiecznym korzystaniu z narzędzi online.

ℹ️ Chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę projektu: https://www.siecnakulture.pl/