Taki był tytuł wykładu Romana Pleszyńskiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Osiu.

Bardzo możliwe, że Pan Roman jeszcze wróci do Osia z kolejnym wykładem.