Zarówno młodsi jak i starsi własnoręcznie ozdabiali słoiki, kubki.