O emocjach, o ich zróżnicowaniu i radzeniu sobie z nimi. Spektakl “Wulkan emocji” był podsumowaniem cyklu zajęć prowadzonych przez Innowacje Artystyczne iAMOS.

Premiera musicalu była połączona z warsztatami dla dzieci i rodziców, dotyczącymi emocji.

Warsztaty zorganizowane były wspólnie z Natalią Navus -Wysocką oraz Jagodą Wietrzykowska, czyli prowadzącymi w Osiu Warsztaty z głową!

Cykl zajęć przygotowany został w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Osiu oraz GOK Osie.