W programie m.in.:
stoisko Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”,
stoisko i konkursy Bractwa Czarnej Wody,
dmuchańce dla dzieci, zabawy z animatorem GOK Osie,
konkursy przyrodnicze i plastyczne Wdeckiego Parku Krajobrazowego,
stoisko Nadleśnictwa Osie,
stoisko Nadleśnictwa Trzebciny,
swojskie jadło KGW.

25 czerwiec 2022r. (sobota) od godz. 15.00
przy Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego
ul. Bydgoska 6, 86-150 Tleń

Wydarzenie, zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania “Gminy Powiatu Świeckiego”, realizowane w ramach Planu Komunikacji. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

WAKACJE PRZYRODNICZE Z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA

Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Wydarzenie tematyczne ma na celu promocję Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR) i informowanie o naborach wniosków w ramach jej wdrażania.