“Zatrzymajmy wodę – o małej i dużej retencji” – pierwszy w tym semestrze wykład wygłosił dr inż. Jacek Cieściński.

Wcześniej wybrzmiało uroczyste “Gaudeamus igitur” oraz wręczono indeksy nowym Słuchaczom.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Osiu skupia ponad 50 osób. Wykłady odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Grupa organizuje również wyjazdy czy spotkania. Przewodniczącą koła jest Felicja Han.