Obie grupy wykonały „Zabawkę-dmuchawkę”. Potem młodsze dzieci wykonały „Wesołego jeżyka Jurka” a starsze „Sowę Sonię”.

Zajęcia odbywają się we wtorek, prowadzi je Anna Kowalonek.

Długo trwały poszukiwania osoby, która zgodziłaby się prowadzić zajęcia plastyczne. I gdy wydawało się, że wszystko jest gotowe, że możemy startować, okazało się, że trzeba szukać dalej. Mamy nadzieję, że dzieciom przypadną tematy zajęć.