Grupa Słuchaczy pojechała do Jaszcza i uczestniczyli w atrakcjach, przygotowanych przez Sołtys Jaszcza.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Osiu to nie tylko wykłady. Grupa organizuje sobie także dodatkowe okazje do wspólnego spędzania czasu, jak np. wyjazdy, wycieczki.

Wykłady są 2 razy w miesiącu.

Przewodniczącą koła jest Felicja Han.