O ruchach planet, ich charakterystycznych cechach, sposobach opisywania uczono się na zajęciach z języka angielskiego.

Nauka języka obcego to nielada wyzwanie. Ważny jest sposób na utrwalanie nowych słówek, konstrukcji zdań. W tym przypadku dodatkową atrakcją był temat planet.

Naukę języka angielskiego prowadzi Daniel Dronka (Warsztat Kreatywnego Rozwoju).