Program obchodów:

Po uroczystej Mszy Świętej w kościele parafialnym w Osiu, z udziałem władz samorządowych i zaproszonych gości, tradycyjnie w miejscu pamięci narodowej składano okolicznościowe wiązanki. Wartę honorową przy tablicy pełnili oscy harcerze.

Podczas uroczystej akademii krótką przemowę wygłosił Roman Waśkowski, Przewodniczący Rady Gminy Osie.

Osiągnięcia II Rzeczpospolitej były tematem referatu Jacka Bociana. Przybliżono postaci i dokonania społeczno-gospodarcze.

Wójt Gminy Osie z Przewodniczącym Rady Gminy Osie wręczyli dwie statuetki Brązowych Kół Osia, za zasługi na rzecz rozwoju gminy: Leszkowi Stosikowi oraz Oddziałowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Osiu (na ręce prezesa Aleksandra Willima).

fot. Łukasz Porożyński

Leszek Stosik, właściciel Zakładu malarsko – tapeciarskiego z terenu gminy Osie za szereg zrealizowanych inwestycji na terenie naszej gminy w ostatnich latach. Między innymi: budowa Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Tleniu, budowę świetlicy wiejskiej w Jaszczu, czy obecnie realizowanej inwestycji budowy nowej remizy strażackiej w centrum Osia. Koło PZW nr 113 Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy doceniono za pracę na rzecz ochrony środowiska między innym poprzez zarybiane rzek i popularyzację wędkarstwa.

Specjalne podziękowania, będące uznaniem zasług propagowania i rozwoju sportu na lokalnym terenie, wręczył Michał Dołożenko, Wiceprezes ds. organizacyjnych w Kujawsko-Pomorskim Związku Piłki Nożnej. Otrzymali je: Wójt Gminy Osie Michał Grabski, Dyrektor GOK Osie Andrzej Kowalski, administrujący stadionem sportowym w Osiu. Osobną statuetkę wręczono również Tomaszowi Dmuchowskiemu, który prowadzi sekcje piłkarskie klubu Grom Osie, ale również jest członkiem Komisji Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

LZS Osie podziękowało za wsparcie finansowe i współpracę z firmą Sokołów S.A., w imieniu której podziękowania i upominek odebrał Bartosz Zalewski, Zastępca Dyrektora Sokołów S.A. Oddział w Osiu.

Część artystyczną wykonała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Osiu, którą przygotowała pod kierunkiem: Katarzyny Bruniewskiej-Gierczak, Małgorzaty Lisewskiej i Magdaleny Mięsiak.

Dzieci i młodzież, na zajęciach plastycznych prowadzonych przez Annę Kowalonek.