Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Osiu spotkali się i uczcili Dni Seniora i Studenta.

Nie zabrakło gratulacji, wspólnego śpiewania, wierszyków i anegdot.