Dzieci i młodzież wykonywały kolejne ozdoby świąteczne.

Zajęcia plastyczne “Pracownia pomysłów” prowadzi Anna Kowalonek.