Dzieci i młodzież wykonywały kolejne ozdoby świąteczne.

Zajęcia plastyczne „Pracownia pomysłów” prowadzi Anna Kowalonek.