Wszystko wydawało się iść normalnym torem, gdy nagle, zaraz po wykładzie pojawił się Święty Mikołaj i wręczył upominki.

Wcześniej drobny upominek prowadzącemu zajęcia wręczyła Felicja Han, kierująca kołem Słuchaczy UTW Osie. Chwilę później rozległ się dzwonek, zapowiadający Świętego Mikołaja, który z racji Mikołajek obdarował zebranych drobnymi prezentami.