Konsultacje społeczne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, w zakresie: celów strategii, w tym rezultatów oraz planowanych działań.

Spotkanie odbędzie się 12 stycznia (czwartek) 2023 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu.

Zaprasza Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.