Ponownie uruchamiamy przyjmowanie zgłoszeń.

Można je nadsyłać mailowo lub pocztą do 8 maja br. Impreza odbędzie się w sobotę, 20 maja br, o 09:00.

Regulamin z kartą zgłoszenia