Gminna Biblioteka Publiczna w Osiu otrzymała w 2023 roku dofinansowanie w kwocie 3200,00 zł ramach zadania “Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków” – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCZ 2.0 .

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.