Pierwszy wykład, odśpiewanie hymnu studentów „Gaudeamus igitur”, rozdanie indeksów nowym Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Osiu.

Wykład dot. historii starożytnych wygłosił Roman Pleszyński.