Klub Seniora “Osiacy” zajmował się robieniem kolorowych palm wielkanocnych a dzieci, na zajęciach plastycznych, dodatkowo jeszcze zrobiły kury. No bo przecież ktoś te jajka musi znosić!