Kolejny rok akademicki w Uniwersytecie Trzeciego Wieku został zakończony. Jak widać na zdjęciach, nadal wysoka frekwencja.