Będzie można wziąć udział w grze terenowej typu Questing oraz dowiedzieć się o walorach przyrodniczych parku.

Organizatorzy: Mój Tleń, Dworzec Tleń.

https://www.facebook.com/events/1146612882188475/