Przewodnik turystyczny, film promocyjny, gra terenowa po Osiu, zestaw starych pocztówek oraz książka historyczna – wszystko z ramach dofinansowania europejskiego.

Wszystkie pomysły miały uświetniać 100-lecie odzyskania Niepodległości na naszych terenach. To w roku 1920 nasze ziemie zostały wyzwolone przez wojska Józefa Hallera i dzięki temu zostały włączone do Polski. Postanowiliśmy zdobyć fundusze na realizacje działań. Pandemia częściowo pokrzyżowała nam plany, bo część imprez nie mogła się odbyć, jednak pozostała część założeń , tj. wydanie wydawnictw, została zrealizowana.

Józef Malinowski (Bractwo Czarnej Wody) już od dłuższego czasu sprawdzał szlaki turystyczne na naszym terenie. Okazało się, że mapy czy aplikacje mają pewne nieścisłości. Dzięki porównaniu różnic oraz przejściu szlaków osobiście udało się uaktualnić przebieg tras. Dzięki temu powstał przewodnik “Szlaki turystyczne Ziemi Świeckiej”.

Mariusz Chudecki nawiązał współpracę z Adamem Szarafinem, który miał w swojej kolekcji sporo niepublikowanych na nowo starych pocztówek z Osia i okolic. Nowy zestaw to już trzecia część przedruków starych pocztówek.

Marlena Wojciechowska i Bartosz Adamczyk (Wdecki Park Krajobrazowy) podczas festynu na zakończenie lata, w Tleniu prezentowali grę terenową, typu questing, po Tleniu. I to wtedy rozpoczęły się rozmowy, że być może warto byłoby przygotować tego rodzaju grę po Osiu. Okoliczność zbierania pomysłów do w/w projektu pozwoliła na rozpoczęcie opracowania tejże zabawy. Ma ona formę spaceru, podczas którego należy rozszyfrowywać zagadki i kolekcjonować litery, które są częścią hasła.

Hubert Siekierkowski był bardzo zainteresowany historią naszych terenów. Skrupulatnie i dokładnie badał przebieg działań wojennych w latach 1939 i 1945, na naszych terenach. Było dla nas bardzo ważne, by efekt jego badań i analiz ujrzał światło dziennei i mógł posłużyć innym. “Działania wojenne na ziemi świeckiej we wrześniu 1939 roku i w styczniu-lutym 1945 roku”.

Film promocyjny o naszej gminie początkowo miał być filmem dokumentującym wszystkie działania, przygotowania związane z realizacją projektu oraz relacją z kilku imprez, które były wpisane w jubileuszowy rok odzyskania niepodległości. Pandemia zaskoczyła nas i zmusiła do przemyślenia koncepcji i uzgodnienia jej z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, który przydziela finanse na proponowane realizacje. Postanowiliśmy, że będzie to krótki film promocyjny.

Cieszymy się, że współpraca ludzi i organizacji przyniosła pomyślne zwieńczenie prac. Publikacje są dostępne u nas. Przewodnik jest dostępny w formie pliku PDF, do pobrania.

Całkowity koszt operacji wyniósł 55 820 zł. Wniosek na dofinansowanie projektu realizowała Karolina Powierża. Z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 31 811zł. Wkład własny naszego ośrodka (będący dotacją z Rady Gminy Osie) wyniósł 24 tys. zł.