Zgodnie z zaleceniami rządowymi do zajęć będziemy mogli wrócić od 31 maja br.

Od dnia 29 maja prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Od dnia 15 maja do dnia 28 maja prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Obecnie, do 14 maja domy i ośrodki kultury obowiązują:

  • zakaz działalności związanej z udziałem publiczności, w tym prowadzenia działalności edukacyjnej, projekcji filmów oraz organizowania koncertów i wernisaży,
  • możliwość prowadzenia działań edukacyjnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość,
  • możliwość organizowania wydarzeń online,
  • możliwość prowadzenia działań takich jak próby i ćwiczenia (niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych) przez zorganizowane grupy artystyczne.

Pełna informacja: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/harmonogram-znoszenia-obostrzen-w-obszarze-kultury