Grzybową, z pora, marchewkową, czarninę, parzybrodę czy brukwiową oceniało Jury.

Jury tworzyli lokalni restauratorzy w składzie: Kinga Jaje , Jarosław Bruś oraz  Waldemar Chudy. Podczas oceny pod uwagę brali: smak, zapach oraz walory estetyczne przygotowanych potraw.

Komisja podkreśliła bardzo wysoki i wyrównany poziom przygotowanych dań.

Wyniki:

Miejsce 1: Koło Gospodyń Wiejskich z Miedzna (zupa zagraj i pokrzywowa), 

Miejsce 2: Sołectwo Brzeziny (uśpionka i brukwiowa)

Miejsce 3: Sołectwo Jaszcz (parzybroda i dziadówka).

Wyróżnienia otrzymały: Liga Kobiet Polskich z Osia, Sołectwo Osie, Sołectwo Wałkowiska.
Nagrody w postaci bonów wręczyli: Michał Grabski – Wójt Gminy Osie oraz Agnieszka Kłopotek – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa, zasiadająca również w Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Kujawsko Pomorskiego.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu.