Młodsi uczą się wymowy angielskich słów, następnie uczą się pisowni (nie jest to łatwe, bo brzmienie słowa różni się od zapisu).

Starsze grupy utrwalały zagadnienia gramatyczne (relative clauses). Konstruowano zdania przy pomocy specjalnych kart do gry, Dzięki temu, na koniec zajęć, uczniowie używali poprawnie konstrukcji:

✅ A carpenter is a person who works in a workshop, and a workshop is a place where a carpenter works.

✅ A lawyer is a person who works in an office, and an office is a place where a lawyer works.

Zajęcia prowadzi Daniel Dronka (Warsztat Kreatywnego Rozwoju) we wtorki, środy i poniedziałek (jedna grupa).