Z Osia do Żura, na pole biwakowe. Promocja akcji ” Trening do Rowerowej Stolicy Polski”.

Było również ognisko.

29 kwietnia (sobota), 10:00.

Promocja akcji “Rowerowa Stolica Polski dla gmin”, https://aktywne.miasta.pl/