Osie,9 czerwca 2023r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu informuje,

że w wyniku procedury naboru na:

Stanowisko: Bibliotekarz

Została wybrana: Pani Anna Kaczerzewska

Zamieszkała: Osie, gmina Osie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W procedurze naboru Pni Anna Kaczerzewska spełniła wszystkie wymagania formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednim zasobem wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także znajomością zadań realizowanych na ww. stanowisku.

Posiadane umiejętności pozwolą Pani Annie Kaczerzewskiej na sprawne wdrożenie się i podjęcie pracy na proponowanym stanowisku.