Zachęcamy do udziału dzieci i młodzież z naszej gminy.

Turniej Szachowy pod patronatem Wójta Gminy Osie dla uczniów szkół podstawowych gminy Osie o puchar dyrektora GOK w Osiu.

1. Organizatorzy:
      – GOK w Osiu, 
      – Gmina Osie.

2. Cel turnieju:
      – Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży.
      – Wyłonienie najlepszych zawodników z gminy Osie w różnych kategoriach wiekowych podczas rywalizacji sportowej.

3. Termin i miejsce:
      – piątek, 16 czerwca 2023 r. 
      – Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu, ul. Rynek 2,    86-150 Osie

4. Terminarz:
      – piątek 16.06.2023 r   

  • godz. 14:45    – Weryfikacja zawodników. 
 
  • godz. 15:00    – rundy I-V
     
  • godz. 17.00 – Zakończenie turnieju i wręczenie nagród
                     

Osoby nie potwierdzone podczas weryfikacji będą wycofane z kojarzenia rundy 1.

5. Zapisy:       – drogą elektroniczną do 14.06.2023 r. do godziny 16:00, na adres mailowy piotr0017@gmail.com      

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, szkołę, klasę, pełną datę urodzenia, kategorię szachową. Ilość uczestników ograniczona do 40 zawodników (po 20 w każdej grupie), decyduje kolejność zgłoszeń.

6. System rozgrywek:
      – systemem szwajcarskim – 6 rund, turniej nie zgłoszony do FIDE.
      – tempo 5’+3” dla zawodnika..

Turniej przeprowadzony zostanie w dwóch grupach:
- Grupa A dla klas I-III (wspólnie dziewczęta i chłopcy)
- Grupa B dla klas IV -VIII (wspólnie dziewczęta i chłopcy)
.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni oddzielnie dla:
 – dziewczynki i chłopcy klasy I – III 
 – dziewczynki i chłopcy klasy IV – VIII

Sędzia główny turnieju Piotr Jarosz – sędzia klasy I

7.Nagrody: 
      – Puchary dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach oraz medale za miejsca I-III.
      – Wszystkie dzieci biorące udział w turnieju otrzymują dyplom i nagrodę rzeczową.

Uwaga! Dzieci na czas turnieju przebywają pod opieką dorosłych. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

OSTATECZNA INTERPRETACJA KOMUNIKATU NALEŻY DO ORGANIZATORÓW.