Obie grupy, w oparciu o różne techniki (wycinanie, klejenie, kompozycja) przygotowały orła, który potem dodawany był to tła. Efekt końcowy nawiązuje do godła państwowego.