11 listopada o godzinie 10.00 wspólnym odśpiewaniem Hymnu Narodowego w kościele parafialnym pw. „Podwyższenia Krzyża Świętego”  w Osiu rozpoczęły się  obchody  tegorocznego Święta Niepodległości. Mszę świętą poprowadził ksiądz proboszcz tutejszej parafii Konrad Baumgart a współcelebrowali:  ks. senior Stefan Kukliński oraz ks. Tomasz Rychłowski, który odczytał ewangelię i wygłosił homilię. Dalsze uroczystości odbyły się przy tablicy pamiątkowej znajdującej się przy wejściu do kościoła i upamiętniającej Tych „którzy złożyli życie za wiarę i ojczyznę ks. dziekanowi Bruskiemu oraz 153 parafianom a szczególnie więzionym
i umęczonym w naszym kościele”
w trakcie II Wojny Światowej.

Delegacja naszego Samorządu z Wójtem Michałem Grabskim, Przewodniczącym Rady Gminy Osie Romanem Waśkowskim oraz Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Osie Ireną Kozłowską oraz Józef Malinowski Prezes Bractwa Czarnej Wody, jako pierwsi złożyli wiązanki pod tablicą pamiątkową, odsłoniętą 26 stycznia 2020 r. z okazji 100 rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski! Przy tablicy kościelnej wiązanki kwiatów złożyły delegacje zakładów i prywatnych firm, jednostek i organizacji samorządowych oraz organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy.

Na kolejną część obchodów Dnia Niepodległości zgromadzeni mieszkańcy i goście udali się do Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu, gdzie poprowadził uroczyste spotkanie Roman Waśkowski – Przewodniczący Rady Gminy Osie

Kolejny referat na temat obecności kobiet w polityce i udziale w kształtowaniu niepodległego Państwa Polskiego przedstawił Jacek Bocian Radny Gminy Osie. Przypomniał, że dzięki dekretowi Józefa Piłsudskiego z dnia 28 listopada 1918 roku,  kobiety w dniu 26 stycznia 1919 roku po raz pierwszy udały się do urn wyborczych, jako pełnoprawne obywatelki II Rzeczypospolitej. Kilkanaście dni później pierwsze parlamentarzystki zasiadły w ławach poselskich. W ówczesnej Europie nie było to oczywiste. Polki otrzymały bierne i czynne prawo wyborcze jako jedne z pierwszych na świecie – przed Amerykankami, Francuzkami, Włoszkami czy Hiszpankami, co postawiło nasz kraj w szeregu najbardziej demokratycznych i nowoczesnych państw regionu.

Tradycyjnie podczas obchodzenia uroczystości odzyskania przez Polskę Niepodległości, w naszej gminie wręczane jest najważniejsze odznaczenie oskiego samorządu. Przyznawane przez wójta i przewodniczącego Rady Gminy Osie dla mieszańców, właścicieli firm lub instytucji. Statuetka: „Brązowe koła” tym razem wręczona została Krzysztofowi Cemke właścicielowi Zakładu Usług Wielobranżowych z Osia. Michał Grabski Wójt Gminy Osie przypomniał, że Pan Krzysztof od wielu już lat niezawodnie pomaga w realizacji różnych społecznych wyzwań, służy pomocą podczas sytuacji kryzysowych i odważnie bierze sprawy we własne ręce.

W kolejnej części zebrani goście wzięli  udział w części artystycznej w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Osiu przygotowanej przez Emilię Kujawę, Elżbietę Kurek, Joannę Kowalonek oraz Jagodę Wietrzykowską.

Po części oficjalnej przyszedł czas na rozmowy przy kawie o Polsce, Niepodległości i trudnych czasach, w których  żyjemy, braku niepodległości w tak wielu krajach na świecie.

O godzinie 15.00 w m. Tleń, przy tablicy upamiętniającej ppor. Zdzisława Badochę „Żelaznego”, jednego z “żołnierzy wyklętych”, krótki referat  wygłosił Marek Manikowski z Osia a następnie ks. Tomasz Rychłowski wikariusz oskiej parafii odprawił nabożeństwo w intencji poległych za walkę o wolność w czasach komunizmu.  Po modlitwie delegacje nadleśnictw Osie, Trzebciny i Dąbrowa złożyły pod tablicą okolicznościowe wiązanki i znicze.  (tekst: osie.pl)