Kaczka, rosół i makowiec z Koła Gospodyń Wiejskich z Miedzna – na pierwszym miejscu kolejnego konkursu kulinarnego zorganizowanego przez GOK Osie.

Komisja konkursowa, w składzie: Kinga Jaje, Waldemar Chudy, Jarosław Bruś, ocenili świąteczne potrawy, dostarczone przez sołectwa, koła gospodyń i Ligę Kobiet Polskich.

Na drugim miejscu: Sołectwo Osie, trzecie: Sołectwo Jaszcz oraz wyróżnienie: Sołectwo Wałkowiska i Liga Kobiet Polskich.